Bolest hlavy - Studie zkoumá vazbu mezi lupénkou a migrénouLupénka může dle nedávno publikované studie zvýšit riziko výskytu migrény, jelikož obě poruchy jsou spojeny se zánětlivými onemocněními.
Pro tuto studii byly použity data shromážděné korejskou asociací pro revizi a hodnocení zdravotního pojištění v letech 2002 až 2013. Pacienti s lupénkou (n=11 071) a ostatní účastníci studie (n=44 284) byli rozřazeni do kategorií dle věku, pohlaví, příjmů, regionu bydliště a lékařské historie pacienta konkrétně anamnézy hypertenze, diabetu a dyslipidémie.
Míra výskytu migrény byla vyšší u pacientů s lupénkou (3,3%) než u ostatních pacientů (2,9%). Rozdělení věku, pohlaví, příjmu, oblasti bydliště a anamnézy hypertenze, diabetu a dyslipidémie byly srovnatelně shodné mezi skupinu pacientů s psoriázou a ostatních pacientů. Migrény se vyskytly významně častěji u pacientů s lupénkou než u ostatních účastníků výzkumu.

Ať vám neuniknou další články!…

Tato studie byla odlišná od předchozích studií, které nalezly vazby mezi lupénko a migrénou, především díky odpovídající kontrole a rozdělení účastníků dle podskupin. Není známo, jak konkrétně lupénka zvyšuje riziko migrény, i když vědci tvrdí, že záněty a postižení nervového systému mohou hrát roli.
Autoři této studie konstatovali, že převaha pacientů s lupénkou byla vyšší u mužů a pacientů ve věku 45 až 49 let. Na rozdíl od této studie, předchozí studie uvádí, že lupénka je spojena se zvýšeným rizikem migrén u mužů i žen. Zároveň byly výsledky u přechozích studií zkresleny tím, že účastníci používaly různé druhy léků jako například léky snižující cholesterol.
Je ovšem zapotřebí dalších studií, které by definitivně prokázaly spojení mezi těmito dvěma chorobami, včetně studií, které by potvrdily, zda je psoriáza spojena se zvýšeným rizikem výskytu migrén u jednotlivých věkových skupin a pohlaví.

KDO JSME: Léčba světlem se snaží pomáhat v boji proti lupénce a dalším nepříjemným kožním chorobám. Objevte domácí léčbu kožních nemocí pomocí fototerapeutických lamp.